<div align="center"> <h1>Koło Naukowe Prawników</h1> <h3>Strona Koła Naukowego działającego na WPiA UW. Aktualności wydziałowe, statut, historia, członkostwo, sekcje koła.</h3> <p>Koło Naukowe Prawników, koło naukowe, student, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, organizacja studencka, studenci</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kolonaukoweprawnikow.w.interia.pl" rel="nofollow">http://kolonaukoweprawnikow.w.interia.pl</a></p> </div>